Antikvarisk malerarbeid

Antikvarisk malerabeid innebærer å vurdere hva slags materialer, teknikker og farger som opprinnelig ble brukt og vedlikehold bygninger og rom i tråd med dette.

Antikvarisk malerarbeid

Kontakt oss for antikvarisk malerarbeid

Kontakt oss

Ordet antikvarisk betyr gammeldags eller utdatert. Ordet brukes om noe som gjelder fortiden, gamle ting, bøker eller lignende. I vårt tilfelle handler det om bygninger eller deler av bygninger som ofte er fredet, vernet eller bevaringsverdige.
Kulturminner.
Antikvarisk malerabeid innebærer å vurdere hva slags materialer, teknikker og farger som opprinnelig ble brukt og vedlikehold bygninger og rom i tråd med dette. Ofte dreiser det seg om å tilbakeføre bygningens eksteriør eller interiør tilbake til
slik det så ut ved opprinnelig byggeår.
Vi holder gamle håndverkstradisjoner i hevd. I vår avdeling for antikvariske malerarbeider og dekorarbeider som ledes av Malermester Monica Tollnes arbeider det i tillegg 3 malermestere og 6 malersvenner samt at vi har lærlinger som
for jobbe i avdelingen på rundtur. Her lager de fargetrapper, restaurerer og lager sjablonger, brekker farger etter gamle måten, blander lasurer, ådrer (tre imitasjon), marmorerer (marmor imitasjon), trekker streker, gullforgylling, tapetserer,
restaurerer vinduer til sin fordumsprakt. Her benytter vi ofte produkter som linoljemaling, limfarger, emuljsonmalinger, kalkmalinger, olje- og øl lasurer, tørr pigmenter, slagmetall, stormgull og bladgull.
Malermester Buer er Sentral Godkjent for Antikvariske malerarbeider som ett av få firmaer i Norge. La oss fortsette og ivareta gamle håndverkstradisjoner. Dette er viktig for at vår bygningsarv skal
bli tatt vare på i flere generasjoner.

Lage farge trapper er en tålmodig og viktig prosess for å restaurere bygninger.