Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003. Stiftelsen drifter programmet fra sin administrasjon i Kristiansand. Stiftelsen utvikler og forvalter den nasjonale miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble etablert i 2003 og er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand. En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor. Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomheten må resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og per 1.juli 2014, er over 5 000 virksomheter i Norge sertifisert Miljøfyrtårn. I 2000 vant Miljøfyrtårn Best Social innovation-award fra det britiske Institute for Social Invention i London.