Godkjent for ansvarsrett

Godkjent for ansvarsrett

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og e

Det er myndighetene som tildeler ansvarsrett til et foretak. Dette gjøres etter at foretaket har inngitt en ganske detaljert søknad. Ansvarsrett blir bare tildelt dersom myndigheten kan fastslå at vedkommende har de kvalifikasjonene som er nødvendige. Foretaket må i søknaden om ansvarsrett redegjøre for at det har folk med utdannelse og praksis på området. Videre må foretaket bl.a. ha et styringssystem som blir løpende oppdatert, og som bl.a. viser organisasjonsplan, identifikasjon og ivaretakelse av krav i lov og forskrift, rutine for avviksbehandling og visse andre rutiner.

Generelt gjelder at foretaket skal oppfylle «de krav som kan stilles til pålitelighet og dugelighet», ifølge pbl § 22-4 som gjelder tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett.