Sertifiseringer

En sertifisering er et kvalitetsstempel, et bevis på dokumentert kompetanse, som i de fleste tilfeller er basert på en ekstern evaluering og/eller godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Buer Gruppen har med sine bedrifter disse sertifiseringene:

Mestermerket

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Det er i dag rundt 17000 aktive håndverksmestere i Norge.

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Det er i dag rundt 17000 aktive håndverksmestere i Norge.

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har rett til å ha lærlinger i faget og drive opplæring av disse frem til fag- eller svenneprøve. Det er i dag rundt 17000 aktive håndverksmestere i Norge.

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003. Stiftelsen drifter programmet fra sin administrasjon i Kristiansand.

Stiftelsen utvikler og forvalter den nasjonale miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble etablert i 2003 og er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand.

En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor.

Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomheten må resertifiseres hvert tredje år.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og per 1.juli 2014, er over 5 000 virksomheter i Norge sertifisert Miljøfyrtårn.

I 2000 vant Miljøfyrtårn Best Social innovation-award fra det britiske Institute for Social Invention i London.

Jobbe i Buer Gruppen

Ledige stillinger