Om Buer Gruppen

Featured Image
Buer Gruppen AS er en av Norges største overflate-entreprenører. Vi utfører alt av overflater til nybygg, rehabilitering og ombygging til offentlig-, borettslag-, sameier-, nærings- og privatmarkedet.

Buer Gruppen består av

Sentral godkjenning
Våtromsarbeider, Tiltaksklasse 1
Utførelse av bevaringsverdige byggverk, Tiltaksklasse 2 Ansvarlig søker

Østfold Fylkeskommune
Nesodden kommune
Gran kommune
Kongsvinger kommune
Nes kommune
Ullensaker kommune
Eidsvoll kommune
Hurdal kommune
Sørum kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Rygge Kommune
OSL Gardermoen
Universitetet i Ås
Høegh Autoliners
Rom Eiendom
ISS
FFI (Forsvarets forsknings institutt)
Kongsvinger Sykehus Innlandet
National Theatret
Bymiljøetaten
Renovasjonsetaten
Brann- og redningsetaten
Miljøetaten
Forsvarsbygg
Kongsberg Kommunale Eiendom
FOBE 1 Gruppen (Lier, Røyken, Hurum, Nedre & Øvre Eiker)
Drammen Eiendom KF
Undervisningsbygg
Vestre Viken
Sykehusene i Vestfold
Drammen Vann & Avløpsetat
JBV

Historien vår

Malermester M. Brattfoss ble etablert i 1970. I 1979 ble malermester Willy Buer fra firma Gromholt AS ansatt hos Bratfoss. Det var et lite firma på den tiden, men som vokste raskt og ble til ett av Oslos største malermesterfirmaer. I 1989 ble firmaet solgt til BPA Måleri i Sverige. I 1994 overtok Willy Buer som daglig leder av selskapet. I 1995 tar Willy Buer med seg sin sønn Tore Buer og kollegaene Svein Heggeli og Åge Delerud og de kjøper selskapet tilbake. I 1999 overtar Tore Buer den daglig ledelsen av selskapet og endrer navn til Malermester Buer AS. I tillegg etablerers selskapet Malermester M. Bratfoss AS

Dagens landemerker
I tiden 1986 til 1999 utfører selskapet mange store prosjekt som i dag fortsatt er landemerker. Arlanda Innenriks Terminal, de fleste av anleggene tilhørende OL på Lillehammer, Aker Brygge, Rikshospitalet, Regjeringskvartalet, utbygging av leilighetene på Grønnlandsleira og Hotel Oslo Plaza.

Videre etableres Buer & Bratfoss i 2001 og Malermester Buer, Drammen i 2006.

I 2010 etableres selskapet Multi Surface Solution ASA som hadde gjort avtale om oppkjøp av 21 norske håndverksbedrifter og det store svenske selskapet Sandå Måleri AB. MMS ASA ble godkjent i to omganger for å bli tatt opp på hovedlisten til Oslo Børs. Bransjen var på den tiden overmoden for konsolideringer, men pga finanskrise og manglede investeringsvilje ble ikke oppkjøpene gjennomført.

I stedet gjorde MMS ASA en intern konsolidering og endret navn til Buer Gruppen AS i 2011.

Fom. mandag 13.02.2017 ansatte Buer Prosjekt AS 26 nye medarbeidere i Bergen. (Alle fra tidligere BHB AS)
Samtidig har Buer Prosjekt AS endret firmanavn til Malermester Buer Bergen AS.
Firmaet er leverandør av alle typer maler- og byggtapetsertjenester samt fasaderehabilitering.
Malermester Buer Bergen AS bygger på samme verdier som i Malermester Buer AS, hvor fokuset hele tiden er å kunne tilby den beste fagkompetansen med dyktige fagfolk til våre kunder.

 • Module image
 • Module image
 • Module image

 • Galactic Viking & Maler Mester Buer

  Malermester Buer AS er samarbeidspartner med Galactic Viking og Bjørn Lindgren som et ledd i utviklingen av vårt miljøengasjement.

  Les mer
 • LHL-sykehuset Gardermoen

  – Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, blir LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

  Les mer
 • Malermester Buer beste opplæringsbedrift

  Vi har de siden midten av 80-tallet vært Norges største opplærlingsbedrift innen malerfaget og vi er det fremdeles med våre 8 lærlinger.
  Samfunnsengasjement, god dialog med de ulike fagopplærlingsetatene, yrkesskolene samt dyktige lærlingeansvarlige er med på å gi våre lærlinger den beste utdannelsen innenfor fagene.

  Les mer